04 Deuren in vluchtrichting

Vraag: 

Draaien de deuren van nooduitgangen en deuren op het traject van vluchtwegen naar buiten (dus in de vluchtrichting)?

Toetsingscriteria: 

Het draaien van deuren in de vluchtrichting is belangrijk, omdat – als dit niet het geval is en de deuren tegen de vluchtrichting in draaien – de deuren soms niet meer geopend kunnen worden als mensen ertegenaan duwen.

Een deur die in een vluchtweg zit en die zowel als reguliere doorgang als nooduitgang wordt gebruikt, mag niet over openbaar gebied (bijv. een trottoir) naar buiten draaien.

Een deur die louter en alleen als nooduitgang wordt gebruikt en dus standaard dicht is, maar wel van binnenuit geopend kan worden, mag wel over openbaar gebied naar buiten draaien.

Deuren die zich binnen een gebouw in vluchtwegen bevinden, moeten met de vluchtrichting meedraaien. Als naar beide kanten kan worden gevlucht, moeten de deuren naar beide kanten kunnen meedraaien of – als er sprake is van twee deuren naast elkaar – de ene deur naar binnen en de andere deur naar buiten.

Wetten, regels en normen: 

Bouwbesluit 2012, artikel 6.25 Deuren in vluchtroutes

Het Bouwbesluit 2012 stelt dat het draaien van deuren in de vluchtrichting in oudere gebouwen pas hoeft wanneer er meer dan 60 personen in de ruimte verblijven. In nieuwere gebouwen geldt dit al bij 37 personen.

Het Arbobesluit is hier echter strenger in. De strengste regelgeving geldt.

Arbobesluit, artikel 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen

  1. Vluchtwegen en nooduitgangen zijn vrij van obstakels.
  2. Nooduitgangen kunnen te allen tijde worden geopend.
  3. Deuren van nooduitgangen en deuren op het traject van de vluchtwegen zijn op eenvoudige wijze van binnenuit naar buiten toe te openen.
  4. Schuif- en draaideuren worden niet als nooduitgang gebruikt.
  5. De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting.
  6. De vluchtwegen, de deuren en poorten op het traject van de vluchtwegen alsmede de nooduitgangen zijn gemarkeerd door signalen die voldoen aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde.
Vraagtype: 
Beleidsvraag