Wettelijke toetsing wanneer en door wie?

De RI&E van bedrijven met meer dan 25 werknemers moet worden getoetst door een arbodienst of door een van de  vier gecertificeerde arbokerndeskundigen:

  • Arbeids- en Organisatiedeskundigen: zie Eisen persoonscertificatie A&O-deskundige:
  • Arbeidshygiënisten:
  • Bedrijfsartsen:
  • Veiligheidskundigen

Als een toetsing van het RI&E-document verplicht is, dan dient tenminste één gecertificeerde arbokerndeskundige hierbij betrokken te zijn. Getoetst moet worden om te beoordelen of de RI&E betrouwbaar is en of de laatste actuele inzichten in veiligheid, gezondheid en welzijn er in zijn verwerkt.

Toetsingsplicht voor kleine werkgevers

Voor bedrijven met 25 werknemers of minder is, als zij gebruikmaken van een model voor het opstellen van een RI&E, de toets door een deskundige van de arbodienst niet meer nodig. Onder een ‘model’ wordt verstaan een RI&E-instrument dat is opgenomen in een cao of in een regeling door een daartoe bevoegd orgaan. Het RI&E -instrument zelf moet overigens wel zijn getoetst door een van de vier kerndeskundigen.

Het gaat hier om bedrijven met niet meer dan 25 personen in dienst, ongeacht het aantal uren dat zij werken. De RI&E moet zijn opgenomen op de website van het Steunpunt RI&E-instrumenten (www.rie.nl).

(bron: Wat u móet weten over de RI&E ISBN 978 90 6720 5733)