2.4 Werken in een laboratorium

Laboratoria zijn zeer gevarieerde werkplekken met een groot aantal potentiële gevaarsbronnen. Nadere verdieping van bepaalde zaken die niet alleen in laboratoria maar ook in andere situaties aan de orde zijn − zoals brandveiligheid, bedrijfshulpverlening, biologische agentia, straling, geluid, klimaat, opslag verpakte gevaarlijke stoffen, apparatuur − komt in de desbetreffende modules aan de orde. In deze module wordt aandacht besteed aan de belangrijkste gevaren en risico’s die specifiek zijn voor laboratoriumsituaties. 

Wanneer is deze module van toepassing?

  • Wanneer in een bedrijf slechts in zeer beperkte vorm met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, kan volstaan worden met Module 6.1, Gevaarlijke stoffen (beperkt aanwezig).
  • Wordt in een bedrijf op meer plaatsen met gevaarlijke stoffen gewerkt (voornamelijk in werkplaatsen, fabrieksruimtes e.d., maar niet in laboratoria), dan kan Module 6.2, Werken met gevaarlijke stoffen, worden gebruikt.
  • Vindt het werk in een laboratorium plaats, dan is deze module over laboratoria van toepassing.