Wat gebeurt er met nieuwe vragen in bestaande modules?

Wanneer nieuwe vragen aan bestaande modules worden toegevoegd, kan dat gevolgen hebben voor de nummering. Een eventuele aanpassing van de nummering van de vragen wordt automatisch in uw eerstvolgende rapportage verwerkt. Een voorbeeld: er is een nieuwe vraag 3 toegevoegd. De ‘oude’ vraag 3 wordt dan vraag 4 en zo verder. Wanneer u een nieuwe rapportage of plan van aanpak maakt, worden de bestaande vragen, inclusief uw eigen aanvullingen, automatisch aangepast.