Wat gebeurt er met modules die verouderd zijn?

Aan de titel van een verouderde module wordt de aanduiding OUD toegevoegd. Dat betekent dat ze niet meer worden geüpdatet. De module blijft nog twee jaar beschikbaar. Zodra u een oude module in uw RI&E opent, ziet u wanneer deze module definitief verwijderd wordt.

Indien een verouderde module is vervangen door een nieuwe module, staat achter de titel van de betreffende module NIEUW.