Wat is er gewijzigd in de module indeling?

Met ingang van 5 november 2019 is de volgorde van de IMA modules gewijzigd. De modules zijn nu geordend op thema. Deze nieuwe indeling maakt het makkelijker om de modules te kiezen die voor u van toepassing zijn. Daarnaast zijn er vier nieuwe modules gepubliceerd:

  • Werken in een laboratorium
  • Alleen werken
  • Werken met robots, 3D-printers en drones
  • Werken met gevaarlijke stoffen

Wat betekent dit voor uw RI&E’s?
Inhoudelijk heeft dit geen gevolgen voor de RI&E’s die u reeds gemaakt heeft. Wanneer u een rapport downloadt, is alleen de volgorde en de nummering veranderd.

Waar zijn mijn eigen modules gebleven?
Uw eigen modules vindt u in de rubriek Overig. U kunt deze verplaatsen naar andere rubriek. 
 

Gevaarlijke stoffen
Voor gevaarlijke stoffen is een onderscheid gemaakt tussen werkplekken waar gevaarlijke stoffen beperkt voorkomen – module 6.1 Gevaarlijke stoffen (beperkt aanwezig) – en werkplekken waar (veel) met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt – de nieuwe module 6.2 Werken met gevaarlijke stoffen. 
N.B. Voor BRZO-bedrijven zijn de modules gevaarlijke stoffen in de IMA niet toereikend. De IMA kan wel gebruikt worden voor zaken als Arbobeleid, Fysieke belasting en andere algemene onderwerpen.
De huidige modules Gassen, dampen en stof (7) en Toxische stoffen (16) komen in de toekomst te vervallen. Ze worden niet meer geüpdatet en op 31 december 2020 verwijderd.

Kantooromgeving
Met de nieuwe indeling komt de IMA-K (kantoren) te vervallen. Er is één module Werken in kantoren (2.1) en één module voor Werken aan balie/receptie (2.2). De oude kantoormodule voor gevaarlijke stoffen vindt u terug als module 6.1 Gevaarlijke stoffen (beperkt aanwezig). De andere oude kantoormodules: Arbo- en ziekteverzuimbeleid, Gebouwaspecten, Hulpmiddelen en Psychosociale arbeidsbelasting komen te vervallen. Ze worden niet meer geüpdatet en staan nog tot 31 december 2020 online. Deze onderwerpen staan uiteraard wel in de IMA, maar niet meer separaat voor kantoor.

Tot slot wijzigingen in enkele modules

  • In enkele modules zijn vragen vervallen. Deze zijn gekenmerkt met OUD en blijven beschikbaar tot en met 31 december 2020.
  • In enkele modules is een vraag toegevoegd. Dit kan leiden tot een andere nummering van knelpunten dan u gewend bent.
  • In module 1.3 Algemene voorzieningen gebouwen (was module 3) komt een veelheid aan ‘gebouwgebonden’ onderwerpen aan de orde. Deze zijn nu alfabetisch geordend.

Door de herindeling van de modules en de (beperkte) wisseling van knelpuntvragen zullen uw rapport en plan van aanpak een nieuwe volgorde laten zien. Er zal echter geen informatie verloren gaan.

Zie bijlage voor de nieuwe indeling (linkerkolom) . In de rechterkolom vindt u de ‘oude nummering’.