Voortgang RI&E. Wat toont het overzicht?

Op de pagina Mijn RI&E’s ziet u per RI&E een overzicht van de geselecteerde modules en in hoeverre de inventarisatie, evaluatie en Plan van aanpak is ingevuld.

Het volgende moet zijn ingevuld om een antwoord als 'compleet' te beschouwen:

Inventarisatie: antwoord op de vraag is gegeven (ja/nee/nvt).

Evaluatie: risicobeoordeling en prioriteit

  • Voor ‘gewone’ vragen (naar concrete werkplekrisico’s) is dit inclusief aantal werknemers, blootstellingsfrequentie, mogelijk effect en waarschijnlijkheid.
  • Voor beleidsvragen is dit inclusief aantal werknemers en beleidszaken.
  • Beschrijving knelpunt is niet verplicht.

Plan van aanpak: maatregelomschrijving, budget, wie, status, startdatum, einddatum. Slechts één maatregel hoeft volledig te zijn ingevuld. Als er meerdere maatregelen zijn, dan wordt niet getoetst of deze allemaal volledig zijn ingevuld. Evaluatie van de maatregel, advies van deskundige en antwoord van deskundige zijn niet verplicht.