Toelichting Basisrisicofactoren in de IMA

Voor de IMA zijn elf Basisrisicofactoren (BRF’s) gedefinieerd onderverdeeld in techniek, organisatie en gedrag. Zie bijlage voor een korte toelichting per basisrisicofactor . En wat de oorzaken en de gevolgen van de BRF kunnen zijn.