Hoe werkt de zoekfunctie in IMA?

In welke gegevens wordt gezocht?
Er wordt gezocht in modulevragen en in antwoorden. Voor modulevragen wordt in alle openbare vragen gezocht, dus zowel van ingeschakelde als uitgeschakelde modules. Ook wordt er in eigen vragen gezocht (zowel van openbare modules als eigen modules). Voor antwoorden (toelichting) wordt alleen gezocht binnen de modules die u hebt geselecteerd (ingeschakeld).
In het volgende van deze inhoudstypes wordt gezocht:

- Vraag:

  • Vraagnummer/titel (bijvoorbeeld '01 Arbodoelstellingen')
  • Vraagstelling (bijvoorbeeld 'Zijn preventieve taken ten behoeve van de zorg voor arbeidsomstandigheden toegewezen aan één of meer werknemers?')
  • Toetsingscriteria
  • Wetten, regels en normen

- Antwoord:

  • Toelichting (ingevuld bij inventarisatie)

Links in zoekresultaten

  • Wanneer de tekst in een vraag/antwoord van een ingeschakelde module is gevonden, dan verschijnt er een link. De link gaat altijd naar een specifieke vraag op de inventarisatiepagina.
  • Wanneer de tekst in een vraag van een uitgeschakelde module is gevonden, dan verschijnt er geen link. Bij het resultaat wordt wel vermeld dat de betreffende tekst in een niet-ingeschakelde module is gevonden.

In antwoorden behorende bij vragen van uitgeschakelde modules wordt niet gezocht.

Filter
U kunt de zoekresultaten beperken door alleen in bepaalde velden te zoeken.