dr. Wim van Alphen

Wim van Alphen
Functie: 
Chemicus, microbioloog, hoger veiligheidskundige, arbeidshygiënist

Heeft na een korte wetenschappelijke carrière in de chemie en microbiologie, afgesloten met een promotie, doelbewust gekozen voor een uitvoerende en beleidsfunctie in de arbo- en milieuzorg. Dit om breder werkzaam te zijn dan in het wetenschappelijk onderzoek mogelijk is. Is inmiddels ruim 30 jaar werkzaam als hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist, voor een groot deel bij de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum in Amsterdam. Hij heeft vanuit die positie verschillende langdurige taken op arbogebied uitgevoerd bij de luchthaven Schiphol, Wageningen University Research en bij het Universitair Medisch Centrum en de Universiteit van Maastricht.

Doet momenteel vanuit verschillende arbodiensten en als zelfstandig adviseur veel veiligheidskundige en arbeidshygiënische werk en voert risico-inventarisaties uit. Is daarnaast in diverse rollen verbonden aan de opleiding Hogere Veiligheidskunde van PHOV en verzorgt daar en bij andere opleidingsinstellingen lessen over verschillende veiligheidskundige en arbeidshygiënische onderwerpen. Hij hecht sterk aan de combinatie van zelf uitvoerend werk doen en vanuit de praktijkervaring doceren. Met zijn academische achtergrond streeft hij naar praktisch realiseerbare oplossingen met een duurzaam karakter. Hecht tevens aan kwaliteit. Is daartoe al jaren voorzitter van de certificatiecommissie bij Hobeon SKO voor de arbeidshygiënisten.

Vanuit zijn gedrevenheid voor het vak draagt hij bij aan publicaties: handboeken op gebied van arbo (brandveiligheid, biologische risico's, ongevallen), redactie van het jaarboek Arbeidshygiëne, twee Arbo-informatiebladen (AI-9 Biologische risico's) en AI-43 (Ongevallenanalyse), diverse IAVM-rapporten, arbokennisdossiers, publicaties in vakbladen, eerste auteur van het boek Ongevallenanalysemethodieken (SDU) en het handboek Risicobeheersing; een stappenplan voor het maken van een RI&E (Kerckebosch).

Sterke vakinhoudelijke punten
Chemische en biologische veiligheid
Brandveiligheid, opzetten bedrijfsnoodplannen
Laboratoriumveiligheid en ziekenhuisveiligheid
Binnenklimaat
Geluid en trillingen.
Ongevalsonderzoek
Uitvoeren en toetsen van risico-inventarisaties
Uitvoeren van audits (ISO 9001, ISO 14001, NIAZ)
Opzetten managementsystemen